Luker89

  • Leader: Luker89 ( Luker8969 )
  • Family: #7166
  • Race: Revalons
  • Networth: 8,008,960
  • Population: 177,182,561
  • Planets: 513